Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ